Meie põhitegevusalaks on kõrghaljastuse hooldus. Siia alla kuuluvad ohtlike puude raie, puuhooldus ja muud kõrgtööd. 

Meie tegevusalad jagunevad järgmiselt:

  • ohtlike puude langetamine ja raie
  • puuhooldus
  • hekkide lõikus
  • viljapuude hoolduslõikus
  • puuhooldusalane konsultatsioon
  • vihmaveesüsteemide puhastamine
  • kändude freesimine
  • kruntide puhastamist puudest/võsast
  • jää- ja lumetõrje katustelt


Töid teostavad Luua Metsanduskoolis vastava väljaõppe saanud spetsialistid.

Meie töötajatel on nii arboristi kui ka metsamajanduse kutsetunnistused.


Meie koostööpartneriteks on:
Cramo Estonia As
Stroman OÜ
Ramirent As
Puiduhake.com
Hortulus OÜ
IF kindlustus
BB Tools
SLG Energy OÜ
Expomarket OÜ
Metsatarvikud OÜ