Ohtlike puude langetamine on täpne ja keeruline töö. Ära riski oma varaga! Kutsu meid endale appi. Ohtlike puude langetamiseks Tallinnas on kindlasti vaja raieluba. Linnades, asulates ja koduhoovides on oluline, et meie puud oleksid turvalised. Puid ohustavad kasvuperioodil haigused, seened, mädanikud ja kahjurid. Eriti raskes olukorras on teemaa- ning tänavapuud, mis saavad talviti tänavasoolade kahjustusi ja palju vibratsiooni. Puu eluiga linnas on 30% lühem kui looduses kasvava puu oma. Ohtlikeks puudeks võib nimetada avalikus ruumis kasvavaid puid, tormi/tuulte tagajärjel kahjustatud puid, haiguste kahjustatud puid, ohtliku kalde all olevaid puid, mis põhjustavad murdudes suuri vigastusi ja varalist kahju. Tuleme teie juurde kohale (tasuta), hindame puu olukorra ning leiame parima puu raie-/langetusmeetodi (ronides või tõstukiga).