Vihmaveesüsteeme on soovitatav puhastada paar korda aastas – kevadel ja sügisel. Eriti oluline on süsteemide puhastamine enne talve tulekut, et vältida renni lõhkijäätumist ja veekahjustusi katusel. Vihmaveetorudesse, koguneb palju orgaanilist prahti, nagu lehed, oksapuru, muld, sammal jms. Saaste ummistab vihmaveesüsteemid ja vihma- ning sulavesi ei saa katuselt vabalt alla voolata, tekitades katuselekkeid, seinade hallitust või katuseäärte mädanemist. Kevadisel lumesulaperioodil, kui ummistunud rennis on jäävall ees, ei pääse sulavesi katuselt ära ja liigne vesi võib tungida katusekonstruktsioonidesse, tekitades suurt materiaalset kahju.
vihmaveesüsteemide puhastamine